results
June -2018 Examination Results
--%>
Ist Semester 2nd Semester 3rd Semester
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Carryover)
 • B.B.A. (Carryover)
 • B.B.A. (Carryover)
 • B.C.A. (Regular)
 • B.C.A. (Regular)
 • B.C.A. (Regular)
 • M.B.A. (Regular)  &  (Carryover)
 • M.B.A. (Regular)  &  (Carryover)
 • M.B.A (Regular)
 • M.C.A. (Regular) &  (Carryover)
 • M.C.A. (Regular) &  (Carryover)
 • M.C.A. (Regular) &  (Carryover)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • B.Sc.-Computer Science (Regular)
 • B.Sc.-Computer Science (Regular)
 • B.Sc.-Computer Science (Back)
 • PGDCA(Regular)
 • PGDCA (Regular)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)
 • D.C.A. (Regular)
 • D.C.A. (Regular)
 • PGDBM(Regular)
 • PGDBM(Regular)
 • B.C.A. (Backpaper)
 • B.C.A. (Backpaper)
 • B.C.A. (Backpaper)
 • M.A.(Education)(Regular)
 • M.A.(Education)(Regular)
4th Semester 5thSemester 6thSemester
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Carryover)
 • B.C.A. (Regular)
 • B.C.A(Regular)
 • B.C.A(Regular)
 • M.C.A (Regular)&  (Carryover)
 • M.C.A(Regular)&  (Carryover)
 • M.C.A(Regular)&  (Carryover)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • M.Sc.Computer Science (Regular)
 • B.Sc Computer Science (Backpaper)
 • B.Sc Computer Science (Backpaper)
 • M.B.A (Regular)
 • B.C.A (Backpaper)
 • B.C.A (Backpaper)
 • B.C.A (Backpaper)
 • M.B.A (Backpaper)
 • M.B.A (Backpaper)