results
June -2020 Examination Results
Ist Semester 2nd Semester 3rd Semester
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.C.A. (Regular)
 • B.C.A. (Regular)
 • B.C.A. (Regular)
 • M.B.A. (Regular) 
 • M.B.A. (Regular) 
 • M.B.A (Regular) 
 • M.C.A. (Regular) 
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • B.Sc.-Computer Science (Regular)
 • B.Sc.-Computer Science (Regular)
 • PGDCA(Regular)
 • PGDCA (Regular)
 • B.Com(Regular)
 • M.Com(Regular)
 • M.Com (Regular)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)
 • M.C.A.
 • M.C.A.
 • PGDBM(Regular)
 • B.Com (Regular)  
 • M.A.(Regular)
 • M.A.(Education)(Regular)  
4th Semester 5thSemester 6thSemester
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.B.A. (Regular)
 • B.C.A. (Regular)
 • B.C.A(Regular)
 • B.C.A(Regular)
 • M.C.A (Regular)
 • M.C.A(Regular)
 • M.C.A(Regular)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • B.Sc Computer Science (Regular)
 • M.B.A (Regular) 
 • M.Sc Computer Science (Regular)