results
January -2020 Examination Results
Ist Semester 2nd Semester 3rd Semester
 • B.B.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.B.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.B.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.C.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.C.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.C.A. (Regular)&  (Carryover)
 • M.B.A. (Regular)  &  (Carryover)
 • M.B.A. (Regular)  &  (Carryover)
 • M.B.A (Regular)  &  (Carryover)
 • M.C.A. (Regular) &  (Carryover)
 • M.C.A. (Regular) &  (Carryover)
 • M.C.A. (Regular) &  (Carryover)
 • B.Sc Computer Science (Regular)&  (Carryover)
 • B.Sc.-Computer Science (Regular)&  (Carryover)
 • B.Sc.-Computer Science (Regular)&  (Carryover)
 • PGDCA(Regular)&  (Carryover)
 • PGDCA (Regular)&  (Carryover)
 • B.Com(Regular)&  (Carryover)
 • M.Com(Regular)&  (Carryover)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)&  (Carryover)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)&  (Carryover)
 • M.Sc.-Computer Science (Regular)&  (Carryover)
 • PGDBM(Regular)
 • PGDBM(Regular)
 • B.C.A. (Backpaper)
 • B.C.A. (Backpaper)
 • B.C.A. (Backpaper)
 • B.Com (Regular)  
 • M.Com (Regular)  
 • M.A.(Education)(Regular)
 • M.A.(Education)(Regular)   (Backpaper)
< <
4th Semester 5thSemester 6thSemester
 • B.B.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.B.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.B.A. (Regular)  (Carryover)
 • B.C.A. (Regular)&  (Carryover)
 • B.C.A(Regular)&  (Carryover)
 • B.C.A(Regular)&  (Carryover)
 • M.C.A (Regular)&  (Carryover)
 • M.C.A(Regular)&  (Carryover)
 • M.C.A(Regular)&  (Carryover)
  • B.Sc Computer Science (Regular)&  (Carryover)
  • B.Sc Computer Science (Regular)&  (Carryover)
  • B.Sc Computer Science (Regular)(Carryover)
  • M.Sc.Computer Science (Regular)&  (Carryover)
  • M.B.A (Regular)  &  (Carryover)